SK | 17th–18th May 2023

Dnes sa v Pezinku koná konferencia PRO-ENERGY FORUM

Dnes sa v Pezinku koná jednodňová energetická konferencia PRO-ENERGY FORUM. PRO-ENERGY FORUM je stretnutie zástupcov a popredných odborníkov všetkých energetických odvetví. Konferencia poskytuje možnosť vymeniť si názory a postoje k aktuálnemu dianiu v energetike s ďalšími profesionálmi z odboru v menej formálnej atmosfére a rovnako aj nadviazať nové kontakty.

Hlavné tematické bloky PRO-ENERGY FORA sú:

Dopoludňajšia časť – Vývoj a trendy v energetike na Slovensku

  • I. blok– Praktické dopady Zimného balíčka na energetiku
  • II. blok – Distribúcia, regulácie - nové obchodné príležitosti

Popoludňajšia časť – Bezuhlíková energetika

  • III. blok – Jadrová energetika v strednej a východnej Európe
  • IV. blok – Ako môžu OZE doplniť jadro?

Partners of the conference PRO-ENERGY FORUM 2023

Patronage of the conference

Professional conference partners

Medial partners