SK | 05–06 máj 2025

Na konferencii PRO-ENERGY FORUM, ktorá sa koná 22.5.2018, sa registrovali zástupcovia 30-tich firiem

Na PRO-ENERGY FORUM sa môžete stretnúť so zástupcami tychto firiem

 • AK Poláček & partners
 • Arthur D. Little
 • Asociácie pre akumuláciu energie, AKU-BAT
 • Averia
 • Capitol Legal Group
 • ČEZ
 • E.ON Distribuce
 • Energetické Třebíčsko
 • Energie pro život
 • Energotel
 • ENERGY-HUB
 • European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
 • HATcom
 • Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie, KUVOZE
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Národná rada SR
 • OKTE
 • Capitol Legal Group
 • portál atominfo.cz
 • PRO-ENERGY magazín
 • Rosatom
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Slovenský zväz výrobcov tepla
 • SPP Distribúcia
 • Stredoslovenská distribučná
 • Škoda JS
 • Taures
 • Západoslovenská energetika
 • ZSE Energie

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM 2024

Záštita konferencie

Odborní partneri konferencie