SK | 05–06 máj 2025

Slovenský Pezinok pohostil již čtvrtý ročník konference PRO-ENERGY FORUM

Slovenský Pezinok, ležící v blízkosti hlavního města země Bratislavy, pohostil již čtvrtý ročník konference PRO-ENERGY FORUM. Jednodenní setkání proběhlo toto úterý v kulisách malebné krajiny při úpatí Beskydských hor. Zúčastnili se jej odborníci z nejrůznějších odvětví energetiky, přičemž využili příležitost k výměně informací a názorů.

První blok přednášek se soustředil na problémy, které slovenskou energetiku čekají při přijímání balíčku Čistá energie pro všechny Evropany z pera Evropské unie. Přednášející se ke stavu v zemi stavěli spíše kriticky a apelovali na jeho změnu, ačkoli většina zároveň považuje návrhy Bruselu za přehnané. Obecně se věnovali popisu procesu, který musí temní energetika podstoupit na cestě k úspěšné implementaci balíčku.

Následoval blok zabývající se rozvojem distribuční sítě, perspektivami centrální zateplovací soustavy, dynamickými cenami za přenos energie či význam prosumerů. Přednášející zároveň připomněli, že proměna odběratelů v prosumery je možná jedině, pokud má k podobnému kroku sama veřejnost dostačující finance. Zaznělo zajímavé tvrzení od výkonného ředitele poradenské firmy Arthur D. Little Deana Brabce, že: „S rozvojem OZE jsme v Evropě předběhli rozvoj technologií.“

Po obědě konference pokračovala blokem o jaderné energetice ve střední a východní Evropě. Na ní promluvil i zástupce Maďarska Zalan Bacs, který se podělil o zkušenosti s dostavbou JE Paks. Kromě něj diskutující několikrát zdůraznili důležitost jádra pro bezpečné, stálé a bezemisní dodávky elektřiny v EU.

Závěrečná část byla věnována tomu, zda (a jak) mohou obnovitelné zdroje (OZE) doplnit jadernou energetiku. Většina diskutujících se shodla na faktu, že OZE se stávají nezbytnou součástí slovenské energetiky, avšak pokud chceme zachovat stávající bezpečnost dodávek, je třeba se stále držet především jádra. Jednohlasně zazněla kritika nedostačující energetické legislativy v zemi.

Po konci posledního bloku přednášející dostali láhev místního vína a v přátelské atmosféře se odebrali probrat závěry konference. Ti, kterým se již času nedostávalo, se odebrali rovnou domů.

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM 2024

Záštita konferencie

Odborní partneri konferencie